Alyanın Müzik Atölyesi

Müzik sonsuzlukta tınlamaktır…

ROYAL ACADEMY ABRSM Sertifikasını mı seçmeli LCM sertifikasını mı seçmeli

ROYAL ACADEMY ABRSM  Sertifikasını mı seçmeli LCM sertifikasını mı seçmeli Her iki sertifika programı ile ilgili genel bi acıklama sitemizde mevcuttur.Öncelikle kendiniz okuyup karşılaştırmanızı arzu ederiz.Yalnız biz her ikisini karşılaştırdığımızda LCM  sertifika programının İngiltere eğitim ve istihdam bakanlığı (DFEE) London College Of Music ‘in Grade ve Diploma seviye sınavları belgeleri,diğer uluslar arası kurullar tarafından gerekli görülen standartlara uygun olarak,tüm dünyada geçerli sayılan akreditasyon (ONAYI) almıştır… .. ABRSM sertifika programında bir bakanlık onaylıdır yerine sadece İNGİLTEREDE BİR KURUL TARAFINDAN SINAVLARIN YAPILDIĞI  yazmaktadır…ancak dunyada tanınmıs unlu muzısyenlerin bile ABRSM DEN mezun olup iyi bir eğitim aldıgı bilinmektedir.ve sertifikaları dunyada gecerli olan bir sertifikadır.yurt dısında okuyacak olan öğrencilerin okullara yerleşmesinde büyük ölcüde yardımı olan bir sertifikadır. Araştırmalarımıza göre Yurt Dışında  Müzik Okulları dışında başka bir okul okuyacak çocukların her iki sertifikayı da aldıklarında;örneğin iki öğrenci aynı puanı aldı ama bir tanesini tercih edecekler o zaman aldıkları müzikle ilgili sertifikalara bakıyorlar Bu sertifikalardan her ikisinden bir tanesini var ise o öğrenciyi tercih ediyorlar.. Çocuğunuzun hedefi bu sertifika programını seçerken ne amaçla kullanacağiniz önemlidir. Egitimleri her iki sertifikanında iyi eğitimlerdir.ve birbirine yakın kitaplarda lcm de uygulamalı sınavda tüm bilgileri bir kitaba toplamışlar abrsm da 3 kitapta ayrı bilgiler var.. bilginize...

devamı

Müziğin Çocuk Gelişimine Etkileri

Müzik Okul öncesi dönemde verilen müzik eğitimi, çocuklara bazı kavramların ve değerlerin kazandırılmasında oldukça etken bir yoldur. Bunları sırasıyla ifade etmek mümkündür. Ruhsal Gelişim Okul öncesi müzik eğitimi, çocuğun psikolojik gelişiminde olumlu rol oynar. Müzik eğitimi yoluyla çocuklara, iyiyi, doğruyu ve güzeli kavratarak toplumsallaşması yolunda küçümsenmeyecek mesafeler alınabilir. Müzik eğitimi yoluyla ruhsal bakımdan doyum sağlayan çocuk, hem sağlıklı bir ruhsal gelişim hem de sağlıklı bir kişilik yapısı kazanma şansına kavuşmaktadır. Kültürel Birikim Müzik bir anlatım yoludur, anlatım ise dil ile gerçekleştirilir. Müziksel anlatım, ancak müzik diliyle ifade edilebilir. Müziğin, insanın ortak dili olması özelliğinden dolayı çocuğun kendi ülkesi ve başka ülkelerde yaşayan insan topluluklarını ve onların kültürlerini anlayarak evrensel kültürün temelleri oluşturulur. Kitle iletişim araçları yoluyla, insanların duygularını ifade etmede ve farklı toplumların kültürel özelliklerini yansıtan müzikler yayılmakta ve dinlenmektedir. Bu açıdan, müziğe bir kültür aktarması olarak da bakılabilir. Çocuk kendi kültür ve geleneklerini müziği ve danslarıyla tanır, milli duyguları gelişir. Bu kültür ürünü olarak müzik, içinde filizlendiği toplumun tüm kültür öğelerini taşır ve bunları sürekli biçimde geleceğe iletir. Bu yönüyle müzik geçmişle gelecek arasında bir bağ kurar ve kuşakları birbirine bağlar. İnsanın yapısı ve yaradılışı gereği müzik, hoşlanma, keyif alma, neşelenme aracı olmanın çok ötesinde, insan için çok daha derin, köklü, kapsamlı ve anlamlı ilişkiler ifade eden bir yaşam biçimi, bir kültür ürünüdür. Eğitimin diğer safhalarında olduğu gibi, okulöncesi müzik eğitimi, çocuğa o ülkenin kültür değerlerini kavratarak toplumsallaşma sürecinde önemli bir rol oynar. Sosyal Gelişim Okulöncesi dönemde müzik eğitimi, çocuğa diğer çocuklarla beraberce mutlu yaşama alışkanlığını kazanmada yardımcı olur. Her çocuk çeşitli müzik etkinliklerinde yer aldığında, gerek şahsen ve gerek sorumlu bir üye olarak yaptığı grup çalışmalarında,bu amaca doğru yönelecektir. Bunun neticesi olarak da çocuk sosyalleşecektir. Çocukların toplumsal etkinliklere katılma deneyleri oldukça azdır. Müzikal etkinlikler, çocuğa toplumsal ve sosyal bir ortama sokarak ferdi, grup ve toplu iş yapmalarını sağlayacağından, toplumsal etkinliklere katılma deneyleri artacaktır. Grup ve toplu çalışmalar çocuğa, toplu çalışma, düzenli ve disiplinli olma, çevresine uyum sağlama ve birlik içinde mutlu yaşama alışkanlıklarını kazandıracağından, çocuklar sosyalleşme sürecine gireceklerdir. Zekâ Gelişimi ve Bakış Açısı Okulöncesinde yapılacak müzik eğitimi,çocuğa yaşamı algılama,yorumlama, yaratıcılık ve düşünme sistemini geliştirme ve eğitme konularında etkili olacaktır. Okulöncesinde verilecek zengin bir müzik eğitimi, çocukların müzik anlayışlarının ve yeteneklerin gelişmesine yardım edeceği gibi, karşılaşacakları problemlerin ve olayların nedenini anlamada kolaylık sağlayacağı kabul edilebilir bir varsayımdır. Ayrıca yaşantıları da tedrici olarak geliştirilecek şekilde düzenlenirse daha iyi bir müzik anlayışı kazanacakları düşünülebilir. Müzik, sanat eğitiminin temel öğelerinden biri...

devamı

London College Of Music için son başvurular…

Bu sertifika programı eğitimini alacak öğrenciler için  31.12.2013 tarihi son gündür.Sınavı haziran  ayı 2014 te yapılacaktır….Daha sonraki başvurular için öğrenci Sertifika programına hazırlanabilir fakat Haziran 2015 tarihindeki sınava girebilir..Bilginize sunulur…

devamı