Alyanın Müzik Atölyesi

Müzik sonsuzlukta tınlamaktır…

Keman

Eğitimlerimiz KLASİK KEMAN VE ELEKTRO KEMAN OLARAK İKİ FARKLI KATEGORİDE DE VERİLMEKTEDİR..

AYRICA KEMAN DALINDA ROYAL ACADEMY VE LONDON COLLAGE OF MUSİC SERTİFİKA PRORAMLARIMIZ DA YÜRÜTÜLMEKTEDİR.UYGULANAN MÜFREDAT YURT DIŞINDAKİ  OKULLARLA AYNIDIR..

Konservatuar sınavları için daha klasik batı müziği  içerikli bir eğitim sistemi uygulanmaktadır.Hem teori hemde uygulamalı olarak solfej,gamlar,arpejler,etütler,ve suzuki metodu ağırlıklı, daha sistemli bir eğitim sistemi gözetmekteyiz.

* uluslararası nitelikte olan  london college of music ( sbrsm ) seviye sınavlarına giriş imkanı tanıyarak seviyesini belirlemesine yardımcı olmaktayız

* Daha önce ders almış öğrencilerimizi seviyesine uygun Metodlar seçilerek başlangıçları yapılmaktadır.

Öğrencilerin konsantrasyon süreleri dikkate alınarak ders saatleri ona göre planlanmıştır.

Daha önceden hiç entrüman çalmamış Ögrencilerimizle ilk derse başlamadan önce ön görüşme talep edilir. Ritm duygusu ve müzik yeteneği ölçülür ona göre doğru yönlendirme ile entrüman seçimi yapılır….

Müzik yeteneğiniz yok ise bir entrüman çalmak kişi için cok uzun ve yorucu bir yolculuk olabilir.

Derslerimiz 1 sene devam etmektedir. Hedefimiz yıl sonu konserinde öğrendiğimiz eserleri çalabilmeyi ve çaldığımız entrumana hakim olabilmeyi ve gireceğimiz sınavlarda başarılı olmayı amaç edinmektir. Çünkü yaptığımız iş ciddiyet gerektirir.

KEMAN METODU SUZUKİ   

Dünyanın birçok ülkesinde “Suzuki Metodu” olarak bilinen “Yetenek Eğitimi” ya da “Anadil Metodu” Japon kemancı ve eğitimci Shinichi Suzuki (1898-1998) tarafından 20. yüzyılın ikinci yarısında geliştirilmiş bir müzik eğitimi felsefesi ve metodudur. Suzuki her sağlıklı çocuğun oldukça erken yaşında anadilini güçlük yaşamadan konuşabildiğini farketti ve çocuğun çevresinin onun dil yeteneğinin gelişiminde çok önemli bir etkisi olduğu sonucuna vardı. Suzuki’ye göre eğer çocuğun çevresi aynı şekilde müzikal uyaranlarla sarılırsa, çocuk dil becerisini geliştirebildiği gibi müzikal becerisini de geliştirebilme şansına sahip olacaktı.

Çevrenin çocuğun gelişimindeki önemini farkeden Suzuki, aileyi çocuğun müzik eğitiminin de merkezine aldı. Bu yüzden aile Suzuki metodunda hayati bir unsurdur. Ebeveynlerden en az biri çocukla birlikte tüm derslere katılır. Ayrıca evdeki öğretmen olarak günlük çalışmaların ve tekrarların düzenli olarak yapılmasına yardımcı olur, çalışılan ve çalışılacak eserlerin kayıtlarının öğrenciye dinletilmesini sağlar.

Başta çalışılan ve çalışılacak olan eserler olmak üzere öğrenilen enstrümanın repertuarını oluşturan müziklerin pasif ve aktif şekilde her gün düzenli olarak dinlenmesi Suzuki Metodu’nun bir diğer önemli bir parçasıdır. Düzenli müzik dinleme çocukların ezber yeteneğine yaptığı önemli katkıyla birlikte, onların diğer işitsel yeteneklerinin gelişimine de yardımcı olur.

Suzuki metodu öğrencisi enstrümanında belli bir teknik seviyeye ulaşmadan nota okumaya zorlanmaz. Suzuki’ye göre çocuklar okumayı öğrenmeden anadillerini konuşabildiklerine göre nota okumayı öğrenmeden de müzik yapabilirler. Nota okuma Suzuki Metodunda son derece önemlidir. Sadece uygulamaya başlama zamanındaki farklılık, onu geleneksel yöntemlerden ayırır.

Suzuki metodunda grup dersi, en az bireysel ders kadar önemli bir kavramdır. Grup dersleri sadece bireysel derslerde öğrenilenleri takviye etmekle kalmayıp aynı zamanda çocuklara farklı seviyelerdeki yaşıtlarını gözlemleme imkanı da sunar. Birlikte çalışma, işbirliği, lideri takip etme gibi müzik yaşamının çok önemli aktiviteleriyle küçük yaşlarda tanışmak, çocukların gelecekte orkestra ve oda müziği kariyerlerini doğrudan etkileyen değerlerdir.

Suzuki metodu çocukları müzikle büyütmek için titizlikle hazırlanmış ve geliştirilmiş bir müzik ve enstrüman eğitimi metodudur. Felsefesi becerinin doğuştan olmadığı ve uygun çevre koşulları sağlandığı sürece yeteneğin her çocuk tarafından edinilebileceği prensibi üzerine kuruludur. Suzuki’nin en önemli hedefi her bireyi kendi enstrümanının ustalık seviyesinde en yüksek noktaya ulaştırmak değil, mesleği ne olursa olsun, müzik yoluyla dürüst ve nitelikli bireyler yetiştirmektir.