Alya Sanat Akademisi

Sanatın tüm renkleri..

Kadiköy devlet konservatuvarı yarı zamanlı keman müfredatı

Keman Sanat Dalı- Sertifika Programı Müfredatı
KEMAN SANAT DALI YARI ZAMANLI MÜFREDATI

HAZIRLIK I-II İLK DEVRE 1-2-3.SINIFLAR MÜFREDATI

HAZIRLIK I

MÜFREDATI

1. TEKNİK ÇALIŞMA -GAM-ETÜD

Teknik Çalışma: Vibrato Çalışmaları. Pozisyon Değişmeleri. Detache, Legato,Martellato gibi Sağ El Teknik Çalışmaları.
Gam: Sınıf seviyesine göre seçilir. Tüm gamların 3 oktavlı, en az 2 ve 4 bağlı olarak, 3 arpejinin de en az 3 bağlı olarak çalışılması önerilir
A. Gregorian- Alexiev Gam Kitabları, C. Flesch ve

İvan Galamian‘ın metodlarından faydalanılabilir.

Etüd:
§ H. Schradieck 1. Defter

§ F. Volfard

§ G. Kaiser

§ A. Seybold 1-2-3. Defterler

§ H. Stetsenko 2. sınıf için toplu etüdler.

§ K. Fortunatov

§ M. Garlitzki

§ K. Rodinov 1. ve 3. sınıf için seçilmiş etüdler.

2. PİYANOLU PARÇALAR

1. ve 2. sınıf için seçilmiş keman parçaları.
§ K. Fortunatov 1. ve 2. sınıf için küçük parça ve

sonat koleksiyonundan seçkiler.

§ M. Garlitzki 1. ve 6. sınıf parçaları

§ Y. Utkin Hristomasyon‘dan seçilmiş parçalar.

HAZIRLIK I

Final Sınavı

1. SINIF SEVİYESİNE GÖRE SEÇİLMİŞ ÜÇ GAM;

(Sol Majör, Re Majör, La Majör)

1 OKTAV GAM, 2 VE 4 BAĞLI ÇALINACAK.
ÜÇ ARPEJİ, 3 BAĞLI ÇALINACAK

2. BİR TANE ETÜD

3. PİYANOLU PARÇA

SINAVDA TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

HAZIRLIK II

MÜFREDATI

1. TEKNİK ÇALIŞMA -GAM-ETÜD

Teknik Çalışma: Vibrato Çalışmaları. Pozisyon Değişmeleri. Detache, Legato,Martellato gibi Sağ El Teknik Çalışmaları.
Gam: Sınıf seviyesine göre seçilir. Tüm gamların 3 oktavlı, en az 2 ve 4 bağlı olarak, 3 arpejinin de en az 3 bağlı olarak çalışılması önerilir
A. Gregorian- Alexiev Gam Kitabları, C. Flesch ve

İvan Galamian‘ın metodlarından faydalanılabilir.

Etüd:
§ H. Schradieck 1. Defter

§ F. Volfard

§ G. Kaiser

§ A. Seybold 1-2-3. Defterler

§ H. Stetsenko 2. sınıf için toplu etüdler.

§ K. Fortunatov

§ M. Garlitzki

§ K. Rodinov 1. ve 3. sınıf için seçilmiş etüdler.

2. PİYANOLU PARÇALAR

1. ve 2. sınıf için seçilmiş keman parçaları.
§ K. Fortunatov 1. ve 2. sınıf için küçük parça ve

sonat koleksiyonundan seçkiler.

§ M. Garlitzki 1. ve 6. sınıf parçaları

§ Y. Utkin Hristomasyon‘dan seçilmiş parçalar.

HAZIRLIK II

Final Sınavı

1. SINIF SEVİYESİNE GÖRE SEÇİLMİŞ ÜÇ GAM;

(Sol Majör, Re Majör, La Majör, Si Bemol Majör)

2 OKTAV POZİSYON GEÇİŞLİ GAM, 2 VE 4 BAĞLI ,
ÜÇ ARPEJİ 3 BAĞLI ÇALINACAK

2. DEĞİŞİK KARAKTERLİ İKİ TANE ETÜD

(Bir Tanesi Pozisyon Geçişli)

3. 2 TANE PİYANOLU PARÇA (Hristomasyon No: 61’den sonra)

SINAVDA TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

İLK DEVRE I

MÜFREDATI

3. TEKNİK ÇALIŞMA -GAM-ETÜD

Teknik Çalışma: Vibrato Çalışmaları. Pozisyon Değişmeleri. Detache, Legato,Martellato gibi Sağ El Teknik Çalışmaları.
Gam: Sınıf seviyesine göre seçilir. Tüm gamların 3 oktavlı, en az 2 ve 4 bağlı olarak, 3 arpejinin de en az 3 bağlı olarak çalışılması önerilir
A. Gregorian- Alexiev Gam Kitabları, C. Flesch ve

İvan Galamian‘ın metodlarından faydalanılabilir.

Etüd:
§ H. Schradieck 1. Defter

§ F. Volfard

§ G. Kaiser

§ A. Seybold 1-2-3. Defterler

§ H. Stetsenko 2. sınıf için toplu etüdler.

§ K. Fortunatov

§ M. Garlitzki

§ K. Rodinov 1. ve 3. sınıf için seçilmiş etüdler.

4. PİYANOLU PARÇALAR

1. ve 2. sınıf için seçilmiş keman parçaları.
§ K. Fortunatov 1. ve 2. sınıf için küçük parça ve

sonat koleksiyonundan seçkiler.

§ M. Garlitzki 1. ve 6. sınıf parçaları

§ Y. Utkin Hristomasyon No 62’den seçilmiş parçalar.

KONÇERTOLAR
F. Seitz op:13 no:1 , op: 22
O.Rieding op: 34, op: 35
Yanschinov Konçertino op:35

İLK DEVRE I

Final Sınavı

1. SINIF SEVİYESİNE GÖRE SEÇİLMİŞ ÜÇ GAM;

(Sol Majör, Re Majör, La Majör, Si Bemol Majör)

3 OKTAV POZİSYON GEÇİŞLİ GAM, 2 VE 4 BAĞLI ,
ÜÇ ARPEJİ 3 BAĞLI ÇALINACAK

2. 1 TANE ETÜD

(Legato veya Detache pozisyon geçişli 1 etüd )

3. 1 PİYANOLU PARÇA ve KONÇERTO VEYA SONATIN BİR BÖLÜMÜ

SINAVDA TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

İLK DEVRE II

MÜFREDATI

1. TEKNİK ÇALIŞMA – GAM- ETÜD

Teknik Çalışma: Staccato ve Spiccato gibi sağ el tekniği uygulamaları öğrenilir.
Gam: Sınıf seviyesine göre seçilir. Gamların 3 oktavlı, en az 2 ve 4 bağlı olarak, üç arpejinin de en az üç bağlı olarak çalışılması önerilir.
A. Gregorian- Alexiev Gam Kitapları, C. Flesch ve

İvan Galamian‘ın metodlarından faydalanılabilir.

Etüd:
§ H. Schradieck 1. Defter

§ F. Volfard

§ G. Kaiser

§ A. Seybold 3-4-5. Defterler

§ K. Fortunatov

§ M. Garlitzki

§ K. Rodinov 1. ve 3. sınıf için seçilmiş etüdler.

§ J. F. Mazas op.36, 1. Defter

2. PİYANOLU PARÇALAR

1. ve 2. sınıf için seçilmiş keman parçaları.
§ Hristomasyon‘dan seçilmiş parçalar.

§ K. Fortunatov 3. ve 4. sınıflar için klasik koleksiyon

§ Hristomasyon-Utkin 3. ve 4. sınıflar için parçalar

ve büyük formlar

3. SONATLAR

L. van Beethoven Sonatin
W. A. Mozart Sonatin
J.B.C. Dancla Çeşitlemeler

İLKDEVRE II

MÜFREDATI

-DEVAMI-

4. KONÇERTOLAR

A. Vivaldi La Majör, Sol minör
F. Seitz op. 7
O. Rieding op. 21-24-25
Dancla Variasyon

İLK DEVRE II

Final Sınavı

1. SINIF SEVİYESİNE GÖRE SEÇİLMİŞ İKİ GAM;

3 OKTAV GAM 2, 4 VE 6 BAĞLI ÇALINACAK.
ÜÇ ARPEJİ, 3 BAĞLI ÇALINACAK.
2. BİR ETÜD

3. PİYANOLU PARÇA

4. KONÇERTONUN 1. BÖLÜMÜ VEYA SONATIN BİR BÖLÜMÜ VEYA BİR VARİASYONUN TAMAMI

SINAVDA TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

İLK DEVRE III

MÜFREDATI

1. TEKNİK ÇALIŞMA – GAM- ETÜD

Teknik Çalışma: Yay çalışmalarına devam edilecek. Dinamik, entonasyon, ton, tril çalışmaları.
Gam: Tüm üç oktavlı gam ve arpejler.
A. Gregorian-Alexiev Gam kitapları

Etüd:
§ H. Schradieck 1. ve 2. Defter.

§ R. Kreutzer Etüdler

§ Y. Utkin Hristomasyon 3. ve 4. Sınıflar için seçilmiş etüdler.

§ K. Fortunatov 3. ve 4. Sınıflar için seçilmiş etüdler.

2. PİYANOLU PARÇALAR

K. Fortunatov’dan 3.ve 4. sınıflar için klasik koleksiyondan parçalar

SONATLAR

F. Schubert Sonatin No:1
Corelli Sonatlar
F. A. Bonparti Si minör Sonat
L.van Beethoven Do minör Sonatin.

4. KONÇERTOLAR

J. Haydn Sol Majör
F. Kreisler Do Majör
P. Rode No. 6 veya 7
G. B.Viotti No. 23
Accolay Konçerto
Dancla Variasyonlar

İLK DEVRE III

Final Sınavı

1. BİR GAM:

ÜÇ OKTAVLI VE 7 ARPEJİ İLE ÇALINACAK

2. BİR ETÜD

3. BİR PİYANOLU PARÇA

4. KONÇERTONUN 1. BÖLÜMÜ veya 2. ve 3. BÖLÜMLERİ

SINAVDA PİYANOLU SONAT HARİCİNDE TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK BÖLÜMÜ

YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI

KEMAN SANAT DALI

YARI ZAMANLI

ORTA DEVRE I-2-3-4

İLERİ DEVRE 1-2. SINIFLAR

MÜFREDATI

ORTA DEVRE I

MÜFREDATI

1. TEKNİK ÇALIŞMA – ETÜD

Gam:A. Gregorian- Alexiev Gam Kitapları.
Etüd: Aşağıda sıralanmış metotlardan faydalanılabilir.
§ H. Schradieck 2. Ve 3. defter.

§ C. Flesch

§ J. Dont op. 37

§ R. Kreutzer

§ F. Fiorillo

§ J. F. Mazas op. 36 2. Defter.

§ A.Tahtacı Seçilmiş Etüdler.

§ K.Fortunatov 6. ve 8. Sınıf etüdleri.

2. PİYANOLU PARÇALAR

Genç Kemancı ve Y. Utkin Hristomasyon‘dan 5. ve 6. sınıf için seçilmiş parçalar.

3. SONATLAR

A. Ariosti.
J. Haydn Sonatin
B. Bartok Sonatin
F. Schubert Sonatin No. 2
G. F. Haendel Sonat
W. A. Mozart Sonatin
A. Corelli Sonat
G. F. Teleman 6 Sonat

ORTA DEVRE I -II – III

MÜFREDATI

-DEVAMI-

4. KONÇERTOLAR

J. S. Bach La minör.
C. A. Beriot No 4 -7-10
P. Rode No 8
G. B. Viotti No 20- 28
D. Kabalewski
F. Mendehlsohn Re minör
L. Spohr No. 2
A. Vivaldi Mi Majör

ORTA DEVRE I

Final Sınavı

1. İKİ GAM:

3 OKTAV, 7 ARPEJİ İLE
ÇİFT SESLİ ÜÇLÜ GAM
2. BİR ÇİFT SESLİ ETÜD

3. BİR PİYANOLU PARÇA. (İçinde spiccato olacak)

4. KONÇERTONUN 1. BÖLÜMÜ veya 2. ve 3. BÖLÜMLERİ

SINAVDA PİYANOLU SONAT HARİCİNDE TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

ORTA DEVRE II

MÜFREDATI

1. GAM- ETÜD – KAPRİS

Gam: A. Gregorian Gam Kitabı
Etüd: Aşağıda sıralanmış metotlardan faydalanılabilir.
§ K. Fortunatov – A. Tahtacı 6. ve 7. Sınıf etüdleri,

§ H. Schradieck 2. ve 3. Defter.

§ P. Rovelli

§ R. Kreutzer

§ P. Rode

Kapris:
§ F. Lvov İki Kapris

2. PİYANOLU PARÇALAR

Y. Utkin Hristomasyon 5. ve 6. Sınıf için seçilmiş parçalar.
K. Fortunatov 5. ve 6. Sınıf için seçilmiş parçalar.

3. SONATLAR

W. A. Mozart
J. Haydn
A. Corelli La Folia
G. Tartini Sol minör
F. Schubert Sonatin No 2
A. Dvorak Sonatin No 2
C. M. von Weber Sonat
T.A.Vitali Chaccone

4. KONÇERTOLAR

J. S. Bach Mi minör.
L. Spohr No 9-11
W. A. Mozart Adalaida
F. Mendehlsohn
D. Kabalewski

ORTA DEVRE II

Final Sınavı

1. 1 GAM: TÜM ARPEJLERİ İLE (3 lü, 6 lı)

2. ÇİFT SESLİ BİR ETÜD

3. PİYANOLU PARÇA.

4. KONÇERTONUN 1. BÖLÜMÜ veya 2. ve 3. Bölümleri.

SINAVDA PİYANOLU SONAT HARİCİNDE TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

ORTA DEVRE III

MÜFREDATI

1. ETÜD

§ R. Kreutzer

§ J. Dont op: 35

§ P. Locatelli

§ P. Gavinies

§ P. Rode

§ P. Rovelli

§ Ch. Dancia

§ H. Vieuxtemps Konser Etüdleri

2. KONSER PARÇALARI

F.Kreisler (Rondino, Liebesleid, Liebesfreud, Melodi)
Z. Fibich Poeme.
E. Elgar Salut d’Amour.
N.Paganini Cantabile.
P. I. Tchaikowsky (Chanson Paroles, Chanson triste)
J. S. Bach (Mi Majör Partita’ dan Gigue, Re minör Partita’dan Gigue,
Sol minör Solo Sonat ‘tan Presto )

3. SONATLAR

W. A. Mozart
J. Haydn
J. M. Leclair
G. F. Haendel Sonatlar
N. Paganini Sonatinler
F. M. Veracini
F. Schubert Sonatin No:3
F. Mendehlsohn Fa minör
T. A. Vitali Chaconne
E. Grieg Fa Majör
ORTA DEVRE III

MÜFREDATI

-DEVAMI-

4. KONÇERTOLAR

G. B. Viotti no:22
L. Spohr No: 8-9
W.A. Mozart Sol Majör
E. Lalo
C. Saint-Saens No: 3
H. Vieuxtemps No: 2-4
J. Haydn Do Majör
H. Vieuxtemps Balad ve Polones

ORTA DEVRE III

Final Sınavı

1. 3 OKTAV GAM 7 ARPEJİ İLE ( ÜÇLÜ, ALTILI VE OKTAV )

2. ÇİFT SESLİ BİR ETÜD

3. KONSER PARÇASI

4. İKİ BÖLÜM PİYANOLU SONAT (Yavaş-hızlı)

5. KONÇERTONUN 1. BÖLÜMÜ veya 2. ve 3. BÖLÜMLERİ.

SINAVDA PİYANOLU SONAT HARİCİNDE TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

ORTA DEVRE IV

İLERİ DEVRE I ve İLERİ DEVRE II

MÜFREDAT PROGRAMLARI

1. ETÜD – KAPRİS

H.Vieuxtemps Konser Etüdleri.
H.Wieniawsky
N.Paganini
J.Dont op:35
P. Rode
P.Locatelli
P. Gavinies
Ch. Dancla
P.Rovelli

2. KONSER PARÇALARI

Orta Devre IV, İleri Devre I-II

K. Saint – Saens Kuğu, Romanze Op:48
M. Ravel Vals Sentimentales
F. Chopin Nocturne Op. 9 No. 2-20 , Op.27 No.2 , Op.72.
N.Paganini Cantabile, Andante, Amoroso. Larghetto Con Passione
P. Sarasate Playera Op.23, Malaguena Op.21 No.1
L. Berkeley Elegy ,Toccata
A. Dvorak Dört Romantik Parça, Humoresque Op. 101 No.7,
Slav Dansı No.1

K.Symnowski Mythes
İ. Strawinsky Serenade
S. Prokofieff Mars, Beş Melodi
G.Tartini Füg
A.Glasnov Büyük Adagio
J. Brahms Macar Dansları
T. A. Vitali Chaccone (Vharlie)
B.Britten Üç parça
P. Tchaikowsky Melodi .Valse Sentimentale
B.Bartok Romen Dansları
S. Rachmaninoff Vocalise,Eighteenth Variation Op.43
O.Respighi Altı Parça
F. Kreisler Shöne Rosmarin, Prelüd ve allegro, Liebesleid, Liebesfreud. La Gitana, Corelli’nin Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler, Sicilienne ve Rigaudon.
C.Debussy Clair de Lune.
E.Granados İspanyol Dansı Op. 37 No.5
J.Massenet Meditation from “Thais”
J.Sibelius Humoresque No.1 ve 2
İleri Devre II (Lisans 4 Müfredatından)

B. Bartok Rapsodi
F.Schubert İntroduction ve Rondo
M.Ravel Tzigane
H.Wieniawsky Scherzo Tarantella, Polonez.
E. Elgar La Capricieuse.
P.Tchaikowsky Scherzo ,Valse Scherzo, Melankolik Serenad, Meditation, Humoresque
C. Saint-Seans Kapris Op. 52 No.6, Havanaise, Introduction ve Rondo Capricioso.
J. Suk Dört Parça Op.17 No. 1 ve 2, Op.17 No. 3 ve 4
N. Paganini Moto Perpetuo, Venedik Karnavalı,Caprice d’ Adieu, God Save the King Variation, Introduction ve Çeşitlemeler, Palpiti, Şeytan Dansları.
P. de Sarazate Jota Aragonesa, The Song of the Nightingale,Chansons, Russes, Jote de Pablo, Faust Fantezi, Carmen Fantezi, Zigeunerweisen, Caprise Basque , Habanera, Jota Navarra, İspanyol Dansı No.7 ve 8, Zapateado, Romanza Andaluza
F. Kreisler Recitativ ve Scherzo
H.Vieuxtemps Romanze
K.Symnowski Notturno ve Tarantella
Manuel de Falla İspanyol Dansı
A.Dvorak Slav Dansı No.2, Romans
3. PARTİTA ve SOLO SONATLAR

Orta Devre IV, İleri Devre I

J.S. Bach
§ Si minor Partita’dan Sarabande ve Double,

§ Re minor Partita’dan Allamande ve Couante

§ Re minor Partita’dan Sarabande ve Gigue

§ Mi minor Partita’dan Gavotte en Rondeau ve Menuet

İleri Devre II

J.S. Bach
§ Si minor Partita’ dan Tempo di Boure ve 4. Double

§ Mi Major Partita’dan Loure ve Gavotte en Rondeau

§ Sol minor Solo Sonat’tan Siciliana ve Presto

§ Do Major Solo Sonat’tan Largo ve Allegro Assai

§ La minor Solo Sonat’tan Andante ve Allegro

P. Hindemith 2. Solo Sonat’ın tamamı
E. Ysaye Solo Sonat 2 Bölüm
A. Honeger Solo Sonat 2 Bölüm
M. Reger Solo Sonat 2 Bölüm
S. Prokofieff Solo Sonat 2 Bölüm
P. Hindemith Solo Sonat No.1 2 Bölüm
B.Bartok Solo Sonat 2 Bölüm

İleri Devre II (Lisans 4 Müfredatından)

J.S. Bach
§ Sol minor Solo Sonat’tan Adagio ve Füg

§ La minor Solo Sonat’tan Grave ve Füg

§ Do Major Solo Sonat’tan Adagio ve Füg

§ Re minor Partita’dan Allemande- Courante-Sarabande-Gigue

§ Si minor Partita’dan Allemande -Courante-Sarabande-Tempo di Boure

§ Re minor Partita’dan Chaccone

§ Mi Major Partita’dan Prelude- Loure – Gavotte en Rondeau-Gigue

4. SONATLAR

Orta Devre IV, İleri Devre I-II

J.Brahms No. 1-2-3
G. Faure
C. Franck
A. Dvorak
E. Grieg No. 1-2-3
Bach Piyanolu Sonatlar (Mezuniyet Senesi Hariç)
R. Schumann No.1-2
A. Saygun
İ. Usmanbaş (Lisans 4 Hariç)
S. Prokofieff No. 1-2
C. Saint -Saens No. 1-2
F. Mendelssohn
L. Janacek
G. Tartini Şeytan Trili
N. Paganini Sonatinler (Mezuniyet Senesi Hariç )
R. Strauss
E.Elgar
K. Symanowski
C. Debussy
A. Mozart Sonatlar
L. v. Beethoven Sonatlar
F.M.Veracini (Mezuniyet Senesi Hariç )

5. KONÇERTOLAR

Orta Devre IV, İleri Devre I-II

H. Vieuxtemps No. 2-3-4-5(Lisans 1 ve 2. Sınıflarda No. 4 İçin 1.,2. ve 4. Bölümler.)
H. Wieniawsky No. 1-2
A. Mozart No. 3-4-5 (Mezuniyet Senesi Hariç)
M. Bruch Sol minör. Re minör Skoç Fantasy
N. Paganini No. 1-2-3-4-5-6.
K. Symanowski No.1-2
C. Saint -Saens No.3
F. Mendelssohn Mi minör
E. Lalo İspanyol Senfonisi (Orta Devre I ve İleri Devre I için 1. ,4. ve 5. Bölümler Çalınacak.)
K.Goldmark
E.W.Korngold
S.Barber
A.Khachaturian
E.Elgar
P.Tchaikowsky
J.Brahms
R. Schumann
B.Goldard
A.Glazunov
A.Berg
L.v Beethoven
D.Shostakowich No.1-2
İ.Strawinsky
U.Cemal Erkin
A. Saygun
B.Tarcan
İ.Usmanbaş
R. Strauss
A.Dvorak
A.Vivaldi Mevsimler
KONÇERTOLAR(Devamı)

A.Rzayev
J.E. Conus
J.Joachim
H.W.Ernst

Ø Orta Devre IV’te konçertonun 1. veya (2. ve 3.) bölümleri çalınacak.

Ø İleri Devre I ‘de bir Mozart konçertonun 1. veya (2. ve 3.) bölümleri Kadansı ile çalınacak.

Birinci Bölümü Çalınacak Konçertolar

P. Tchaikowsky
J. Sibelius
A.Khachaturian
N. Pagganini
D.Shostakowich La minör No. 1
P. Hindemith
B.Biritten
E. Elgar
B.Bartok No.2

ORTA DEVRE IV

Final Sınavı

1. ÇİFT SESLİ ETÜT

2. BİR BÖLÜM BACH

3. PİYANOLU SONAT İKİ BÖLÜM (Ağır-Hızlı)

4. KONÇERTONUN 1. BÖLÜMÜ KADANSI İLE

5. SINAVDAN 21 GÜN ÖNCE BELİRLENECEK OLAN “MORSE EMPOZE”

SINAVDA PİYANOLU SONAT HARİCİNDE TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

İLERİ DEVRE I

Final Sınavı

1. BİR TANE MOTO PERPETIUM

2. İKİ BÖLÜM BACH

3. PİYANOLU SONAT İKİ BÖLÜM (Ağır-Hızlı)

4. HERHANGİ BİR MOZART KONÇERTONUN 1. BÖLÜMÜ KADANSI İLE

SINAVDA PİYANOLU SONAT HARİCİNDE TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

İLERİ DEVRE II

Final Sınavı

1. BİR ETÜD veya KAPRİS

2. BACH veya ÇAĞDAŞ SOLO SONATTAN İKİ BÖLÜM

3. PİYANOLU SONAT İKİ BÖLÜM (Ağır-Hızlı)

4. KONÇERTONUN 1. BÖLÜMÜ

5. SINAVDAN 21 GÜN ÖNCE BELİRLENECEK OLAN “MORSE EMPOZE”

SINAVDA PİYANOLU SONAT HARİCİNDE TÜM ESERLERİN EZBERE ÇALINMASI İSTENİR

01/06/2015
21 defa okundu
Solfej Müfredatı – Sertifika Programı
Viyolensel Sanat Dalı – Sertifika Programı Müfredatı
Kontrabas Sanat Dalı- Sertifika Programı Müfredatı
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Müfredatı-Sertifika Programı
Keman Sanat Dalı- Sertifika Programı Müfredatı
Vurmalı Çalgılar
Trompet
Obua
Korno
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı – Sertifika Programı Müfredatı