Alyanın Müzik Atölyesi

Müzik sonsuzlukta tınlamaktır…

Kadiköy devlet konservatuvarı yarı zamanlı piyano müfredatı

Piyano Anasanat Dalı Müfredatı
YARI ZAMANLI PİYANO MÜFREDATI 2012

HAZIRLIK 1:

* BEYER No: 78,80, 81, 82, 90, 91, 93, 94 ve sonrasından 1 parça

*CZERNY Op. 599 No 18’e kadar 1 Etüd

*Serbest bir Parça

*GAM Do, Sol, Re, La, Mi, Fa Majör ve la minör

2 oktav ayrı el, arpej yok.

HAZIRLIK 2:

*CZERNY Op. 599 No 41, 56, 58, 59, 60, 61 (min. Met. 84)

No 64, 66, 69 (min. Met. 88)

No 70, 84, 89, 90, 92

arasından 1 sağ el, 1 sol el etüdü

* BACH Anna Magdelena Albümü’nden 2 parça

* CLEMENTI Sonatin 2 bölüm

Veya

BEETHOVEN Sonatin No 5 Sol M

* SCHUMANN Gençlik Albümü’nden 1 parça

* SERBEST BİR PARÇA

* GAM 4 #, 4 b Majör – 2 #, 2 b minör 4 oktav ayrı el ve Arpejleri

İLK DEVRE 1:

*CZERNY Op. 299 No 1, 2 (min. Met. 84) VEYA

Op. 636 No 5 (min. Met. 88) 6, 21 VEYA

Op. 849 No 4, 7, 10

arasından 1 sağ el, 1 sol el etüdü

* BACH Kısa Prelüdler’den 2 parça

* BEETHOVEN Sonatin No 6 Fa M VEYA

CLEMENTI Sonatin No 2 Sol M VEYA No 3 Do M VEYA

DIABELLI, KUHLAU, DUSSEK Sonatinlerden biri

* SCHUMANN Gençlik Albümü’nden No 8, 10, 11, 18 arasından 1 parça * SERBEST PARÇA

* GAM 4 # Maj, Fa M, la m 2 el

4 b Maj, 4 b min, 4 # min Ayrı el

İLK DEVRE 2:

*CZERNY Op. 299 No 6, 7 (min. Met. 96) (1 sağ el, 1 sol etüdü) VEYA

No 5 ( min. Met. 104/108) No 9 tek etüd VEYA

Op. 849 No 8,9,13,14,15,18,20,21,26 (1sağ el,1sol etüdü) VEYA

No 23, 30 tek etüd VEYA

Op. 636 No 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 (1sağ el,1sol etüdü)

* BACH 2 sesli Envansiyon 2 parça. No 8 (mecburi), diğeri seçmeli.

* BEETHOVEN Sonat Op. 49 No 2 Sol M VEYA

MOZART Viyana Sonatini VEYA Do Maj KV 545 VEYA

CLEMENTI Sonatin No 4,5,6 VEYA

HAYDN Sonat

* SCHUMANN Gençlik Albümü’nden No 12,16,19 arasından 1 parça

* SERBEST PARÇA

* GAM 4 # – 4 b Maj, 2 # – 2 b min. ve arpejleri 2 el,

Tüm diğer gamlar ve arpejler ayrı el

İLK DEVRE 3:

*CZERNY Op. 299 No 10 Mecburi (min. Met. 116/120) VE

No 11 (min. Met 76) No 19, 20, 29 VEYA

Op. 849 No 25 VEYA Op. 740’tan 2 el ise tek etüd VEYA

Sağ el etüdü

CRAMER NO 35

* BACH İki sesli envansiyon 2 parça (Do M ve re m hariç)

* MENDELSSOHN Sözsüz şarkılar’dan Op. 19 No 6 VEYA Op. 30 No 6 VEYA Başka bir parça

* HAYDN, MOZART, BEETHOVEN Sonatlardan biri

* SCHUMANN Gençlik Albümü’nden No 20, 23, 25, 26 arasından bir parça

* SERBEST PARÇA

* GAM Tüm Gamlar ve Arpejler 2 el

Baraj Notu min. 70 puan

ORTA DEVRE 1:

*CZERNY Op. 299 No 21 (min. Met.60), No 34 VEYA No 36 (tek etüd)

VEYA Op. 740 No 1, 2, 6 (hepsi tek etüd) VEYA

Op. 740 No 24, 29 (sağ el etüdü) Op. 740 No 8, 41 (sol el etüdü)

* BACH Üç Sesli Envansiyon 2 parça

* MOZART, HAYDN Sonat VEYA

BEETHOVEN sol m Sonat

* Bestecileri ayrı olmak üzere aşağıdakilerden seçilen 2 eser

SCHUMANN Gençlik Alb. No 21, 24, 28, 36 VEYA

Çocuk Sahneleri’nden bir parça VEYA

MENDELSSOHN Sözsüz Şarkıları’ndan Op. 102 No 3 VEYA

Op. 67 No 6 VEYA Op. 62 No 2 VEYA Op. 53 No 2 VEYA

CHOPIN Vals ya da Mazurka ya da Nocturn

* SERBEST PARÇA Tercihen Türk Bestecisi

* GAM Tüm Gam ve Arpej çevrimleri kolay parmaklarla

ORTA DEVRE 2:

*CZERNY Op. 740 No 4, 18, 46 (hepsi tek etüd) VEYA

No 45 (yanında 1 etüd daha mecburi)

No 12, 23 ,28 (sol el etüdü) No 10, 13, 16, 26 (sağ el etüdü) VEYA

Op. 299 No 38 (sağ el etüdü) VEYA

CRAMER No 20, 21, 22, 26, 29, 33, 34, 39, 47, 54 arasından

1 sağ el 1 sol el etüdü

* SCHUBERT Impromptu’lerden bir tane ( Op. 90 veya Op. 142)

* BACH Üç sesli Envansiyon 2 parça

* BEETHOVEN, MOZART, HAYDN Sonat

* SERBEST PARÇA

*GAM Tüm Gam ve Arpej çevrimleri kolay parmaklarla hızlı tempo

ORTA DEVRE 3:

* Biri Chopin olmak üzere 2 Etüd ( her ikisi de Chopin olabilir.)

CHOPIN Op.25 N0.2, Op.10 No.3,Op.10 No.6, Opus posthume etüdler v.s..

LISZT Gençlik etüdleri, Paganini etüdleri,

SCRIABIN, RACHMANINOV etüdler , MOSKOWSKI Op 72 etüdler

* SCARLATTI Sonat

* MOZART Fantasie re m VEYA Rondo ReM VEYA

BEETHOVEN Rondo Do M VEYA

KONÇERTO 1. veya 3. bölüm

* CHOPIN Nocturn VEYA Vals VEYA Polonez VEYA Scherzo VEYA

LISZT Consalation No 2, 3, 4, 5, 6 VEYA

DEBUSSY Children’s Corner No 1 VEYA Arabesque No 1 VEYA No 2 VEYA Prelüdlerden 1 tane

*TÜRK BESTECİSİ VEYA 20. YY BESTECİSİ

ORTA DEVRE 4:

* 1i Chopin olmak üzere 2 Etüd (her ikisi de Chopin olabilir.)

Chopin Op.25 No.1, Op.10 No.3, Op.10 No.9, Op.25 No.3

Liszt Etüd ( Örn: Gençlik ya da Paganini etüdleri)

Rachmaninov ya da Scriabin etüdlerden bir tane

* BACH Prelüd-Füg

* Bir Sonat

BEETHOVEN, HAYDN, MOZART, SCHUBERT vs…veya KONÇERTO

* ROMANTİK DÖNEMDEN bir eser

WEBER Perpetuum Mobile VEYA

SCHUBERT Impromptu Op. 142 No 1 VEYA

BEETHOVEN Rondo Op. 142 VEYA

CHOPIN Polonez (Op. 26 No 1 hariç) VEYA

MOZART Çeşitlemeler vs….

*SERBEST PARÇA (Tercihen Türk Bestecisi)

NOT: Beethoven Rondo veya Mozart Çeşitleme seçildiği taktirde tercihen Schubert veya Romantik dönem Sonatı seçilmelidir.

İLERİ 1:

*BACH Prelüd- Füg

* CHOPIN 2 Etüd

Etud Op. 10 No 4 VEYA No 8 ve No 5, vs…

* ROMANTİK DÖNEMDEN bir eser

CHOPIN Fantasie, Impromptu, Scherzo Op. 4 VEYA

SCHUMANN Fantasiestücke Op. 12 No 2 Essor VEYA

BRAHMS Ballade Op. 118 No 3 sol m vs…

* SONAT Klasik, Romantik veya 20. Yy. (Schubert, Schumann, Prokofiev,Scriabin vb.)

* SERBEST PARÇA Tercihen Empresyonistlerden günümüze VEYA

TÜRK BESTECİSİ

İLERİ 2:

*BACH Fransız veya İngiliz Suiti

* CHOPIN 2 Etüd

Etud Op. 10 No 4 VEYA No 8 ve No 12 vs…

* MENDELSSOHN Andante Rondo Capriccioso VEYA

CHOPIN Barcarolle, Scherzo, Ballade VEYA Nocturn Op. 48 No1 VEYA

SCHUBERT Impromtu Op. 142 No 3 VEYA

SCHUMANN Fantasiestücke Op. 12 In der Nacht VEYA

Traumes Wirren VEYA

MOZART Rondo la m VEYA

BRAHMS Rapsodi Op. 79’lardan 1 tane, vs…

* SONAT Klasik veya Romantik veya 20. Yy. (Schubert, Schumann, Prokofiev,Scriabin vb.)

* SERBEST PARÇA 20.-21. yüzyıl VEYA

TÜRK BESTECİSİ

28/05/2015
39 defa okundu
Solfej Müfredatı – Sertifika Programı
Viyolensel Sanat Dalı – Sertifika Programı Müfredatı
Kontrabas Sanat Dalı- Sertifika Programı Müfredatı
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Müfredatı-Sertifika Programı
Keman Sanat Dalı- Sertifika Programı Müfredatı
Vurmalı Çalgılar
Trompet
Obua
Korno
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı – Sertifika Programı Müfredatı